Повеќенаменско воздушно црево на Грандеур нитрилна гума